I Ogólnopolskie Zawody Modeli Szybowców
Zdalnie Sterowanych Dużej Skali
Tęgoborze 28-29.04.2001